Predstavenie spoločnosti!

Spoločnosť MT elektro s.r.o. vznikla v roku 2006. Začali sme podnikať v oblasti montáži, vykonávania opráv, odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických .

Predmet činnosti:

 • opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických bez obmedzenia napätia
 • montáž, rekonštrukcie a údržba elektrických zariadení
 • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
 • montáž EPS
 • záručné opravy el. ohrievačov TATRAMAT

Obchodná činnosť:

 • Veľkoobchodný a maloobchodný predaj elektromateriálu a náhradných dielov

Činnosť firmy je orientovaná na:

 • Výroba rozvádzačov, dodávka, montáž a modernizácia rozvádzačov (typizovaných a atypickýchrozvádzačov) od malých bytových až po veľké technologické rozvádzače, rozvádzače s osadenými prvkami meracej a regulačnej techniky
 • Elektroinštalačné práce na:
  - polyfunkčných objektoch,priemyselných halách
  - obytných budovách
  - obchodných centrách
  - rodinných domoch
 • Inštalácia elektronických požiarnych systémov EPS
 • Elektroprípojky nízkeho a vysokého napätia
 • Revízie elektrických zariadení bez obmedzenia napätia
 • Osvetľovanie priemyselných a obytných celkov
 • Predaj elektroinštalačného materiálu
 • Odborné poradenstvo vo všetkých vyššie uvedených činnostiach

Máme dlhoročnú prax a kvalifikáciu pre činnosť v tejto oblasti. Sme si vedomísvojich povinností vo vzťahu k systémom manažerstva kvality i BOZP a zakáznikovi. Kvalitou, technickým riešením a včasným termínom plnenia zákaziek uspokojujeme požiadavky našich obchodných partnerov.

Poctivou obchodnou politikou chceme i naďalej oslovovať našich zákazníkov a investorov a ponúkať im kvalitné výrobky a služby.